Сигурност и Поверителност

Поверителност

Събиране на информация, Употреба и Регистрация.
За да използвате уеб сайта и услугите, които предоставя, първо трябва да попълните формуляр за регистрация и да създадете потребителско име и парола. За да направите регистрацията си, трябва да посочите информация за обратен контакт като име, фамилия, адрес на местоживеене и адрес за доставка, телефонен номер и имейл адрес. Тази информация ни е необходима, за да можем да се свържем с Вас относно услугите, към които сте проявили интерес.

Вип Тикетс БГ ООД е единствения собственик на получената информация.
Вип Тикетс БГ ООД няма да предоставя тази информация на трета страна.

Поръчки

В случай, че закупите билет или някаква друга услуга, във формуляра за поръчка ще бъдете помолени да предоставите следната информация:

Лични данни (име, имейл адрес, телефонен номер и адрес на доставка)
Номер на карта (16-те цифри, отпечатани на лицето на вашата карта)
Дата на изтичане (отпечатана на лицето на картата)
Код за сигурност (трицифреният осигурителен код на гърба на картата)

Тази информация ни е необходима за осъществяване на плащането и доставката. Въз основа на нея, Вие получавате от нас фактура с пореден номер и друга свързана с поръчката информация. В случай, че срещаме трудности с изпълнението на дадена поръчка, информацията попълнена във формуляра се използва за осъществяване на контакт с Вас.

Разкриване на информация

Случаи, в които споделяме лична информация с трети страни:
За изпълнението на поръчките ви, ние използваме услугите на независима куриерска служба и финансова организация за обслужване на кредитни карти и осчетоводяване. Тези компании не използват поверената им информация за други цели, освен посочените по-горе.